Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (phần 1)

Đan Mạch được xem là quốc gia kiểu mẫu cho việc cầm quyền có hiệu quả. Điều đấy thể hiện không ở đâu tốt hơn là ở bước đường chiến thắng của năng lượng tái tạo.

Manfred Ertel và Gerald Traufetter

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 29/2012

Cái cánh của chiếc quạt gió được làm bằng gỗ thô sơ, được sơn đỏ và đo được chính xác là 1,20 mét, các cạnh cong cong chỉ được bào sơ. Không có điều gì cho thấy rằng lần vươn lên của một tập đoàn thế giới và công cuộc xây dựng lại của cả một đất nước đã bắt đầu với cái công cụ nhỏ bé này.

Công viên gió ngoài khơi Middelgrunden ở Copenhagen

Công viên gió ngoài khơi Middelgrunden ở Copenhagen: dấu hiệu dễ nhận thấy của thành công. Ảnh. Der Spiegel

Tiếp tục đọc