Ngày đảo chánh Ngô Đình Diệm (hết)

Vô số mực in, thời gian phát thanh và truyền hình và tuyên bố chính thức đã được sử dụng để giải thích diễn tiến của cuộc đảo chánh. Những gì thật sự xảy ra có lẽ là không bao giờ biết được. Nhưng điều quan trọng nhất là sự thật, rằng quân đội Việt Nam đã đoàn kết như một để chống Diệm.

Tất cả các bản tường trình đều trùng hợp với nhau ở điểm là có nhiều nhóm âm mưu khác nhau mà phần lớn đều hoạt động độc lập với nhau và thậm chí có lẽ là còn tranh với nhau xem ai sẽ tiến hành trước. Hai trong số những người cầm đầu thuộc hàng “ngoài ra còn có” của cuộc đảo chánh được cho là Trần Kim Tuyến, sếp mật vụ của Nhu và trung tá Phạm Ngọc Thảo, một cựu Việt Minh, người đã nhận được sự chiếu cố của Diệm vì là một tỉnh trưởng có nhiều thành công. Âm mưu này bên trong âm mưu, mà trong đó tất cả các bên đều hy vọng vào sự giúp đỡ của Mỹ, đưa ra lời giải thích cho con số thật lớn những báo cáo có vẻ là thật về một cuộc đảo chánh sắp sửa diễn ra mà Sứ quán Mỹ đã nhận được trong vòng hai ba tháng vừa rồi. Mặc cho những lời buộc tội đầy sợ hãi của chính quyền, không có dấu hiệu nào cho thấy rằng những người Phật giáo đã đóng một vai trò quan trọng, nhiều lắm là việc họ đã mang lại chuyển động cho đất nước và như thế đã góp phần dẫn tới bầu không khí chính trị cần thiết.

Đảo chánh Ngô Đình Diệm

Đảo chánh Ngô Đình Diệm

Tiếp tục đọc

Vĩnh biệt Sài Gòn (IV): Thứ Hai ngày 28 tháng Tư 4

Sáng nay, đương đầu với các sư đoàn Bắc Việt, Nam Việt Nam không còn một đạo quân ra hồn nữa mà chỉ còn những thành phần tản mác chiến đấu không hi vọng, chiến đấu vì danh dự, vì những chiến sĩ ấy không thể hoặc không muốn chấp nhận sự độc tài của những người miền Bắc.

Người dân thường chạy tỵ nạn ở nam Xuân Lộc, 1975Người dân thường chạy tỵ nạn ở nam Xuân Lộc, 1975

Tiếp tục đọc

19/07/1964: Quốc trưởng Nguyễn Khánh kêu gọi mở rộng chiến tranh

Tướng Nguyễn Khánh 1964

Tướng Nguyễn Khánh 1964

Vào cái ngày mà người Nam Việt Nam gọi là “ngày quốc hận” – kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Geneva chia cắt Việt Nam – Thủ tướng Nguyễn Khánh, tại một cuộc mít tinh ở Sài Gòn, đã kêu gọi mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Đại sứ Maxwell Tayloer và các quan chức Hoa kỳ có mặt tại đó đã từ chối bình luận quan điểm của Khánh, nhưng người ta biết rằng Hoa Kỳ đã xem điều này là vi phạm thỏa thuận phải tham khảo ý kiếnWashington trước khi đưa ra một lời kêu gọi như vậy.

Tiếp tục đọc