Liên Ðoàn 3 Biệt Ðộng Quân với trận chiến An Lộc-Bình Long

Là sĩ quan tham mưu của BCH/LÐ/BÐQ từ cuối năm 1969 cho đến ngày 30 Tháng Tư 1975, tôi đã tham dự tất cả các mặt trận lớn nhỏ của liên đoàn ở vùng 3 Chiến Thuật, rồi trận cuối cùng ở Phan Rang trước khi liên đoàn bị bắt buộc buông súng vào ngày 30 Tháng Tư 1975 theo vận nước.

Trong trận chiến An Lộc-Bình Long 1972, tôi giữ chức vụ sĩ quan phụ tá Ban 3 kiêm sĩ quan không trợ của LÐ. Liên Ðoàn 3 Biệt Ðộng Quân đã được tham dự trận chiến An Lộc từ 7 Tháng Tư 1972 cho đến Tháng Bảy 1972. Vì là SQ tham mưu của BCH/LÐ, nhất là điều hành về không trợ, nên hôm nay, hơn 32 năm sau trận chiến, tôi xin ghi lại những hồi ức của tôi với hy vọng đóng góp thêm phần nào những tài liệu của chiến trường An Lộc với Quân Sử QLVNCH ở Hải ngoại.

Bài hồi ký này của tôi, hy vọng nêu lên được những mất mát đau thương cùng những kỳ tích mà Liên Ðoàn 3 Biệt Ðộng Quân đã gặt hái được, góp phần tăng thêm niềm tự hào của những người lính chúng mình, binh chủng Biệt Ðộng Quân QLVNCH.
An Lộc 1972

An Lộc 1972

Tiếp tục đọc

Advertisements

17/05/1972: Nam Việt Nam tăng viện gần An Lộc

Sau 5 trận bom B-52, được cho rằng đã giết chết 300 người Bắc Việt ở phía Nam, lực lượng miền Nam Việt Nam được máy bay trực thăng vận chuyển đến còn cách An Lộc hai dặm, tiếp tục nỗ lực để giải tỏa thành phố đang bị bao vây này. Kể từ đầu tháng Tư, thành phố đã bị bao vây bởi ba sư đoàn Bắc Việt. Bắc Việt đã bao vây An Lộc gần ba tháng và đã nhiều lần cố gắng chiếm thành phố này trong thời gian đó. Những người bảo vệ đã phải chịu thương vong nặng nề, bao gồm 2.300 người chết hoặc mất tích, nhưng với sự trợ giúp của các cố vấn Mỹ và Không lực Hoa Kỳ, họ đã giữ được An Lộc, chống lại một ưu thế lớn hơn rất nhiều, cho đến khi cuộc vây hãm bị phá vỡ vào ngày 18 tháng 6.

Lính Dù VNCH chờ trực thăng vận đến An Lộc (16/04/1972)

Lính Dù VNCH chờ trực thăng vận đến An Lộc (16/04/1972)

Phan Ba dịch

Nguồn: http://www.history.com/this-day-in-history/south-vietnamese-reinforcements-near-an-loc

Đọc những bài khác ở trang: Ngày Này Năm Xưa