Tại sao Johnson đưa Mỹ lún sâu vào Chiến tranh Việt Nam?

Tại sao một vị tổng thống dù hiểu rõ những rủi ro nhưng vẫn lao vào một cuộc chiến không thể thắng?

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 1964, chỉ hơn hai tháng trước khi Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ được Quốc hội thông qua, cho phép Nhà Trắng nắm quyền chỉ huy quân đội để làm những việc cần thiết ở Đông Nam Á, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã gọi hai cuộc điện thoại.

Tổng thống Lyndon B. Johnson in Vietnam năm1966. Yoichi Okamoto/LBJ Presidential Library

Tổng thống Lyndon B. Johnson in Vietnam năm1966. Yoichi Okamoto/LBJ Presidential Library

Tiếp tục đọc

Thuyết dẫn đường sai lầm trong chính trị của Hoa Kỳ (phần 1)

Phân tích Thuyết Domino

Donald Zagoria

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 22/1968 (27.05.1968)

Từ thời Eisenhower, các chính phủ Hoa Kỳ đã biện hộ cho chính sách của Mỹ ở châu Á ngoài những việc khác là với Thuyết Domino. Toàn bộ Đông Nam Á, thuyết này nói như thế, sẽ rơi vào tay của Cộng Sản Trung Quốc nếu như Mỹ rút ra khỏi Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, Donald S. Zagoria, giáo sư tại New York City University, phân tích Thuyết Domino đã từng được Ngoại trưởng Dulles của Eisenhower tuyên bố vào thời trước. Ông ấy đi đến kết luận, rằng không phải sự hiện diện của Mỹ ở Việt Nam quyết định cho việc những gì sẽ xảy ra ở Đông Nam Á; quyết định cho thành công của Cộng Sản trong từng quốc gia một trước hết là hoàn cảnh xã hội.

Tổng thống Eisenhower và John Foster Dulles năm 1956

Tổng thống Eisenhower và John Foster Dulles năm 1956

Từ gần hai thập niên nay, chính sách đối ngoại của Mỹ có trước hết là một mục đích: ngăn chận Chủ nghĩa Cộng sản. Tất cả đều được hướng đến mục đích đó: giúp đỡ về quân sự và kinh tế của chúng ta, sự lựa chọn đồng minh của chúng ta và cả cam kết của chúng ta, chống lại Chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam. Tiếp tục đọc

Quyền lực và đạo đức

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 19 / 1968 (06/051968)

Không phải ở trong một góc của ở châu Á, không phải ở trong một thành trì của Cộng Sản, không phải trên một chiếc tàu của Indonesia, mà người Mỹ và người Á muốn gọi hồn về – đàm phán về lần bắt đầu của sự kết thúc Chiến tranh Việt Nam – ở tại Paris văn minh, rực rỡ, khoa trương.

Trò chơi của dân chuyên nghiệp. Biếm họa của The Times, 1968.

Trò chơi của dân chuyên nghiệp. Biếm họa của The Times, 1968.

Tiếp tục đọc