20/05/1969: Kennedy chỉ trích trận “Đồi Thịt Băm”

Như là một phần của sự phản đối kịch liệt chính sách quân sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam, Edward Kennedy, trong một bài diễn văn tại Thượng viện, đã khinh miệt những chiến thuật quân sự của chính quyền Nixon. Ông lên án trận đánh đồi Ap Bia, vốn được gọi là “Đồi Thịt Băm”, là “vô nghĩa và thiếu trách nhiệm”.

Trận đánh được nói đến nằm trong Chiến dịch Apache Snow ở thung lũng A Shau. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, lính nhảy dù của Sư đoàn Nhảy Dù 101 đã giao chiến với một trung đoàn Bắc Việt trên sườn đồi 937, được biết đến với cái tên Việt Nam là đồi A Bia. Cố thủ trong các vị trí chiến đấu đã chuẩn bị trước, Trung Đoàn 29 Bắc Việt đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên của Hoa Kỳ và đánh bật một nỗ lực khác của Tiểu Đoàn 3, Trung đoàn 187 Bộ binh vào ngày 14 tháng Năm. Một trận đánh dữ dội đã bùng nổ trong vòng 10 ngày tiếp theo đó khi ngọn núi phải chịu đựng những cuộc không kích nặng của quân Đồng Minh, pháo bắn chặn và 10 cuộc tấn công của bộ binh. Ngày 20 tháng 5, Tướng Melvin Zais, Chỉ Huy của Sư Đoàn 101, tăng cường thêm hai tiểu đoàn nhảy dù Hoa Kỳ và một tiểu đoàn Nam Việt Nam. Công sự của cộng sản cuối cùng đã bị chiếm trong lần tấn công lần thứ 11, khi quân đội Hoa Kỳ và Nam Việt Nam chiến đấu lên đến đỉnh núi. Trước cuộc tấn công của bốn tiểu đoàn, người Bắc Việt rút lui qua các khu an toàn ở Lào.

Lính Dù tăng viện trong trận "Đồi Thịt Băm" ngày 18 tháng Năm năm 1969

Lính Dù tăng viện trong trận “Đồi Thịt Băm” ngày 18 tháng Năm năm 1969

Tiếp tục đọc