29/07/1965: Sư đoàn Dù 101 đến Việt Nam

4000 lính nhảy dù đầu tiên của Sư Đoàn Dù 101 đến Việt Nam tại Vịnh Cam Ranh. Họ đã thực hiện một cuộc nhảy biểu diễn ngay lập tức sau khi đến, có Tướng William Westmoreland và Đại sứ sắp hết nhiệp kỳ Maxwell Taylor (trước đây là một tướng lãnh) quan sát. Cả Taylor và Westmoreland đều là chỉ huy cũ của sư đoàn cũng được biết đến dưới tên “Screaming Eagles”. Sư đoàn Dù 101 có lịch sử lâu đời, bao gồm cả lần nhảy dù chiến đấu trong cuộc đổ bộ lên Normandy vào ngày 06 Tháng Sáu năm 1944 và chiến dịch nhảy dù Market-Garden tiếp theo ở Hà Lan. Sau đó, Sư đoàn này đã nổi bật qua lần phòng thủ thành phố Bastogne trong thời gian của Trận Ardennes.

Lính Dù tăng viện trong trận "Đồi Thịt Băm" ngày 18 tháng Năm năm 1969

Lính Dù tăng viện trong trận “Đồi Thịt Băm” ngày 18 tháng Năm năm 1969

Tiếp tục đọc