“Đi tắt đón đầu” hay rước toàn của ôi phế thải?

Việc sản xuất năng lượng tái sinh ở Việt Nam bắt đầu khởi sắc cũng là một tín hiệu đáng mừng cho môi trường, dù lúc khởi đầu tất nhiên có những bước đi không đồng bộ như báo VnExpress đã đề cập đến trong bài ” Ồ ạt đầu tư điện mặt trời khiến lưới điện quá tải”[1]

Đọc xong bài báo trên VnExpress, tôi đi tìm hiểu một ít về tình hình quang điện trên thế giới. Ở Đức, Luật Năng lượng Tái sinh đã ra đời từ năm 2000. Trước đó, ngay từ năm 1991 đã có đạo luật quy định về hòa điện năng lượng tái sinh vào mạng lưới chung (Stromeinspeisungsgesetz).  Tức là về mặt tạo khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy phát triển năng lượng tái sinh, nước Đức đi trước Việt Nam nhiều chục năm. Nhà máy quang điện đầu tiên ở Đức bắt đầu hoạt động vào ngày 12 tháng 7 năm 1983[2] trước nhà máy quang điện đầu tiên của Việt Nam (ở Mộ Đức, Quảng Ngãi)  hơn 35 năm.

Một góc nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền - Huế Một góc nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền – Huế

Tiếp tục đọc

Thập niên của năng lượng tái sinh trong nước Đức

Phan Ba dịch

Thập niên 2000 là thập niên của năng lượng tái sinh ở Đức. Doanh nghiệp chuyên về sinh thái trong nước Đức đã tăng trưởng rất nhanh, cho đến ngày nay, ngành này đã tạo việc làm cho hằng trăm nghìn người. Tiếp tục đọc