Biontech: vắc xin có hiệu quả 95%

Biontech và Pfizer thông báo thêm chi tiết về vắc xin ngừa Covid-19 của họ: Hiệu quả 95% – và do đó thậm chí còn cao hơn một chút so với vắc xin của đối thủ cạnh tranh Moderna. Các nhà chức trách Hoa Kỳ có thể sớm cấp giấy phép khẩn cấp.

Tiếp tục đọc