Thánh đường Chartres: trong ánh sáng huyền diệu của những cửa sổ hoa hồng

Bắt đầu từ năm 1194, chỉ trong vòng có 27 năm, người ta đã xây lại ngôi Nhà thờ Đức Bà của thành phố Chartres bị hỏa hoạn thiêu hủy. Cuối cùng thì tấm mạng mà Maria đã mang trong lúc sinh ra Giêsu đã qua được lần hỏa hoạn thứ năm mà không bị hư hại gì và xứng đáng để có được một ngôi nhà có tầm vóc còn hơn thế nữa. Năm 876, hoàng đế Karl Hói đã mang thánh vật từ Aachen về Chartres, vừa kịp lúc, vì chỉ cái nhìn đến vật thánh đấy không thôi là đã đủ để xua đuổi những người Normann đang vây hãm thành phố.

Cửa kính nổi tiếng của Thánh đường Chartres. Ảnh: Wikipedia

Cửa kính nổi tiếng của Thánh đường Chartres. Ảnh: Wikipedia

Tiếp tục đọc