Guồng quay cướp đất và sự kiện Đồng Tâm (phần 1)

Thời kỳ đổi mới nền kinh tế Việt Nam đến nay đã được hơn 30 năm. Trong số tất cả các hệ lụy đau thương mà đảng cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam gây ra cho nhân dân, thì vấn đề cướp đất là một trong hai tội ác lớn nhất, cùng với ô nhiễm môi trường.

Quá trình cướp đất này bắt đầu từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, thập kỷ những năm 2000 bắt đầu giai đoạn khốc liệt, và thập kỷ hiện tại đạt tới đỉnh điểm của guồng quay cướp đất.

Lực lượng công an cưỡng chế lấy đất ở Đồng Cốc vào hôm 20 tháng 4 năm 2017.

Lực lượng công an cưỡng chế lấy đất ở Đồng Cốc vào hôm 20 tháng 4 năm 2017.

Tiếp tục đọc