17/01/1971: Quân đội miền Nam tập kích trại tù binh

Tướng Đỗ Cao Trí

Tướng Đỗ Cao Trí

Dưới sự chỉ huy của Trung tướng Đỗ Cao Trí, với không trợ và cố vấn của Hoa Kỳ, 300 lính nhảy dù miền Nam đã đột nhập một trại tù binh cộng sản gần thị xã Mimot ở Campuchia sau khi nhận được thông tin rằng 20 tù nhân Mỹ đang bị giam ở đó. Họ phát hiện khu trại trống rỗng, nhưng đã bắt được 30 lính địch và không bị thương vong nào.

Viết theo http://www.history.com/this-day-in-history/south-vietnamese-forces-raid-pow-camp

Đọc thêm: http://www.nytimes.com/1971/01/20/archives/futile-cambodia-pow-raid-reported.html

Đọc thêm về tướng Đỗ Cao Trí: https://aihuubienhoa.com/a5605/tuong-do-cao-tri-nguoi-chet-chua-yen

Đọc những bài khác ở trang Ngày Này Năm Xưa

Lực lượng Nhảy Dù bị lãng quên của Nam Việt Nam

Tháng 7 năm 1966 tôi đến Việt Nam và năm sau đó tôi làm cố vấn cho Sư đoàn Dù Nam Việt Nam. Đó là năm cuối cùng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng. Đó là năm cuối cùng mà chúng tôi có thể định nghĩa những gì chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là chiến thắng. Đó là một năm của lạc quan, năm mà lực lượng Mỹ đang tăng lên đã tiếp nhận phần lớn cuộc chiến từ người Việt – và cũng là năm mà danh sách thương vong Mỹ tăng vọt.

Đến cuối năm 1967 đã có 486.000 quân lính Mỹ tham chiến. Con số người Mỹ tử trận trong năm đó tăng gấp đôi so với 1966. Trong lúc đó, sự hy sinh, lòng dũng cảm và cống hiến của quân đội Nam Việt Nam phần lớn đã biến mất khỏi ý thức của giới chính trị và truyền thông Mỹ.

Quân nhân thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 60, Sư đoàn 9, Lữ đoàn 2 trở về Hoa Kỳ sau khi rút khỏi Việt Nam năm 1969.

Quân nhân thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 60, Sư đoàn 9, Lữ đoàn 2 trở về Hoa Kỳ sau khi rút khỏi Việt Nam năm 1969.

Tiếp tục đọc