“America First” có nguy cơ trở thành “America Alone”

Heike Buchter

Sau tám năm đàm phán, những người đứng đầu chính phủ của 15 quốc gia châu Á đã ký kết thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới vào Chủ nhật. RCEP là viết tắt của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực hay “Hiệp định Kinh tế Toàn diện Khu vực”. Trong vòng 20 năm tới, thuế quan và các rào cản thương mại khác sẽ được dỡ bỏ trong khu vực thương mại tự do mới này.

Việc ký kết, hoàn toàn ảo do đại dịch, đã được chào đón nhiệt tình trong khu vực. Tờ Asia Times viết: Hiệp ước báo trước sự khởi đầu của thế kỷ châu Á.

Các mục tiêu của RCEP có thể mang ít tham vọng hơn so với thị trường nội địa châu Âu và khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ. Nhưng quy mô rất lớn. Hơn một phần tư dân số thế giới, khoảng 2,2 tỷ người, sống trong các nước thành viên, họ đại diện cho 30% sản lượng kinh tế toàn cầu. Nhật Bản, Úc – cùng với Trung Quốc.

Nhưng trước hết là RCEP lần đầu tiên ràng buộc các đồng minh thân cận nhất và quan trọng nhất của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương – Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia – với Trung Quốc.

Các khu vực tự do thương mại

Tiếp tục đọc