Người dự báo đúng cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân

Cuộc tấn công Tết Mậu Thân, bắt đầu cách đây 50 năm và được ghi nhận là bước ngoặt của cuộc Chiến tranh Việt Nam, đã gây bất ngờ cho người Mỹ. Một trong số ít người nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra là Edward Lansdale, viên tình báo huyền thoại và là tướng không quân về hưu, người đã giúp tạo dựng nhà nước Nam Việt Nam sau khi người Pháp rút lui. Năm 1965, ông trở lại Sài Gòn với tư cách là một nhân viên của Đại Sứ Quán Mỹ, cố gắng sử dụng những mối quan hệ gần gũi với người miền Nam Việt Nam để cứu vãn một ít từ cuộc tham chiến thất bại.

Edward Lansdale

Edward Lansdale

Tiếp tục đọc

Từ hàng rào điện tử McNamara đến bức tường biên giới của Trump

Sharon Weinberger

Khi trở về từ Nam Việt Nam năm 1961, Tướng Maxwell Taylor đề xuất một kế hoạch có vẻ đơn giản để ngăn chặn cuộc nổi dậy của Cộng sản: một hàng rào không thể xuyên thủng sẽ cắt đứt nguồn cung nhân lực và khí tài từ miền Bắc.

Khi đó Taylor cũng khuyên Tổng thống John F. Kennedy gửi thêm quân đội chính quy tới Việt Nam, một lời kiến nghị còn ám ảnh nước Mỹ trong nhiều thập niên sau này. Taylor lý luận rằng hàng rào sẽ làm suy yếu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (Việt Cộng), giúp các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đánh bại Cộng sản.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara trong một buổi họp báo về kế hoạch xây dựng hàng rào điện tử giữa Bắc và Nam Việt Nam năm 1967. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara trong một buổi họp báo về kế hoạch xây dựng hàng rào điện tử giữa Bắc và Nam Việt Nam năm 1967. Ảnh: AP

Tiếp tục đọc

Chính sách Việt Nam của Mỹ sau Hội nghị Genève

Ngô Đình Diệm

Ngô Đình Diệm

Chính phủ Mỹ chỉ tham dự Hội nghị Đông Dương ở Genève với nhiều bảo lưu lớn, và thậm chí còn từ chối không công nhận chính thức quyết định ngưng bắn và chia cắt bằng chữ ký của họ. Ở Washington, Hội đồng An ninh Quốc gia nhìn các kết quả của Genève như là một “thảm họa”[1]. Tuy vậy, lần chia cắt đất nước ít ra thì cũng mang lại khả năng kéo miền Nam Việt Nam ra khỏi ảnh hưởng của cộng sản. Qua đó, hai mục đích cơ bản bây giờ đứng ở hàng đầu trong chính sách Đông Dương của Mỹ: một mặt, các lực lượng chống cộng sản ở Nam Việt Nam phải được củng cố và một sự lựa chọn dân tộc chủ nghĩa khác thay thế cho những người cộng sản dưới quyền Hồ Chí Minh phải được thiết lập. Điều đó đòi hỏi phải nhanh chóng đẩy lùi ảnh hưởng của Pháp ra khỏi Nam Việt Nam. Mặt khác, một cấu trúc an ninh khu vực cần phải được thành lập, cái có thể ngăn chận không cho ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản lan rộng ra. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dulles tìm thấy giải pháp cho vấn đề này trong một phiên bản mới của những cố gắng về “hành động hợp nhất” của ông. Tiếp tục đọc