Biontech: Liều thứ ba cần thiết sau sáu tháng

Dữ liệu từ Israel cho thấy: Mức độ bảo vệ của vắc-xin Biontech / Pfizer giảm sau vài tháng. Các nhà sản xuất vắc-xin vẫn đang nghiên cứu vấn đề này, nhưng đã thông báo rằng liều thứ ba được khuyến nghị sau sáu tháng.

Các nhà sản xuất vắc-xin Pfizer và Biontech cho rằng tác dụng bảo vệ của vắc-xin ngừa cúm Tàu sẽ giảm xuống sau sáu tháng. “Như đã thấy rõ từ dữ liệu ứng dụng thực tế do Bộ Y tế Israel thu thập, tác dụng bảo vệ của vắc-xin chống lại lây nhiễm và phát bệnh có triệu chứng giảm sau sáu tháng sau khi tiêm chủng thứ hai,” theo một thông báo chung. Dựa trên dữ liệu có sẵn cho đến nay, có khả năng là “liều thứ ba sẽ cần thiết trong vòng sáu đến mười hai tháng sau khi tiêm chủng đầy đủ.”

Tiếp tục đọc

Biontech: vắc xin có hiệu quả 95%

Biontech và Pfizer thông báo thêm chi tiết về vắc xin ngừa Covid-19 của họ: Hiệu quả 95% – và do đó thậm chí còn cao hơn một chút so với vắc xin của đối thủ cạnh tranh Moderna. Các nhà chức trách Hoa Kỳ có thể sớm cấp giấy phép khẩn cấp.

Tiếp tục đọc