Cuộc chiến nhỏ của người Bắc Việt ở Paris

Đàm phán hòa bình. Biếm họa của tờ The Guardian

Đàm phán hòa bình. Biếm họa của tờ The Guardian theo Der Spiegel 20/1968

Phan Ba dịch từ Der Spiegel  20/1968 (13/05/1968)

Trong “thủ đô cùa hòa bình” (theo Ngoại trưởng Pháp Couve de Murville về thành phố Paris của nước Pháp) đã có cãi nhau trước khi người ta bàn về hòa bình,

21 người đàn ông và hai phụ nữ từ Bắc Việt Nam, nhóm tiên phong cho các đàm phán về đàm phán, bắt đầu một cuộc chiến tranh nhỏ – không phải chống lại các đối thủ của họ từ Hoa Kỳ, mà chống lại chủ nhà người Pháp của họ.

Khách sạn “Lutetia” ở bờ trái sông Seine trong Khu phố La tinh không đủ sang trọng cho họ: một khi người Mỹ đã vào ở trong “Crillon” của những người nổi tiếng cạnh Place de la Concorde thì người Bắc Việt Nam muốn ít nhất là một lâu đài nhỏ hay một ngôi nhà sang trọng cho họ.

Tiếp tục đọc

Còn phải đổ nhiều máu

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 16 / 1968 (15/04/1968)

Năm mươi người thăm dò trong vòng ba năm đã không thể dẫn Việt Nam đến gần hòa bình thêm được một bước nào. Sau mỗi một cố gắng tiếp xúc bị thất bại giữa Washington và Hà Nội, cuộc đấu tranh lại quyết liệt hơn.

Tổng thống Johnson và Tướng Westmoreland

Tổng thống Johnson và Tướng Westmoreland

Tiếp tục đọc