Những Ngày Thịnh Nộ – Chương 9

VỀ NHỮNG NGƯỜI GIÀ NUA

Ả RẬP SAUDI GIẬT DÂY,

CẢ Ở JEMEN

Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì Al Khalifa đã không thành công với cuộc phản cách mạng. Tầm quan trọng về địa chiến lược của Bahrain đã tạm thời bảo đảm cho sự sống còn về mặt chính trị của nó. Thủ đô Manama là căn cứ chính của Đệ ngũ hạm đội Hoa Kỳ trong vịnh Ba Tư. Ở Washington, người ta đã chuẩn bị tinh thần khi bị mất các đồng minh lâu năm ở Tunesia, Ai Cập và Jemen. Nhưng trong vùng Vịnh, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục dựa vào những nhà quân chủ có thể tin cậy được, ngay cả khi vì vậy mà phong trào dân chủ bị chận lại hay còn bị đập tan nữa.  Họ thúc giục cải cách ở hậu trường, nhưng không thúc giục thay đổi chế độ. Từ những năm 1970, trọng tâm của những mối quan tâm Phương Tây đã dịch chuyển ngày một nhiều hơn từ Cận Đông, Israel và các quốc gia lân cận, sang hướng Vịnh Ba Tư. Lý do về một mặt là các lợi ích kinh tế, trước hết là sự an toàn cho các mỏ dầu, và mặt khác là ảnh hưởng liên tục lớn mạnh của thế lực trong vùng, Iran, mà sự tự tin đang tăng lên của nó được Phương Tây, nhưng cũng cả các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, xem là một mối đe dọa. Tiếp tục đọc

Advertisements

Cơn ác mộng của gia đình Saudi

Phan Ba dịch

Giá một thùng dầu thô hơn 130 USD – kỷ nguyên của dầu rẻ tiền đã ở phía sau của chúng ta. Mặc dầu không ai có thể trả lời một cách hoàn toàn đáng tin cậy rằng khi nào thì người ta sẽ đạt tới đỉnh điểm của khai thác dầu nhưng mới đây nhiều tin gây lo ngại đã đến từ Ả Rập Saudi. Tiếp tục đọc