Ngày Này Năm Xưa

Tháng Năm

06/05/1972: Việt Nam Cộng Hòa giữ được An Lộc

11/05/1969: Lính nhảy dù đánh trận “Đồi Thịt Băm”

13/05/1972Tiếp tục giao tranh ác liệt ở Quảng Trị và Kontum

17/05/1972: Nam Việt Nam tăng viện gần An Lộc

18/05/1972: Nam Việt Nam chiến đấu mở đường vào An Lộc

20/05/1969: Kennedy chỉ trích trận “Đồi Thịt Băm”

22/05/1964: Rusk cảnh cáo người Bắc Việt

25/05/1968: Người Cộng sản khởi động đợt tấn công mới

26/05/1965: Quân đội Úc khởi hành đến Việt Nam

29/05/1972: Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết đưa ra một thông cáo chung

Tháng 6

04/06/1961: Kennedy và Khrushchev thỏa thuận về tính trung lập của Lào

06/06/1972: Lực lượng Nam Việt Nam quét sạch quân đội cộng sản khỏi Kontum

08/06/1965: Lực lượng Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ trên mặt đất

10/06/1965: Trận Đồng Xoài bắt đầu

14/06/1969: Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ thông báo rút quân

16/06/1961: Kennedy đồng ý gửi người để huấn luyện quân đội

18/06/1965: B-52 được sử dụng lần đầu tiên ở Nam Việt Nam

20/06/1964: Westmoreland nhận quyền chỉ huy Bộ Tư Lệnh Quân Viện Mỹ tại Việt Nam

22/06/1971: Giao tranh tại căn cứ hỏa lực Fuller