Ngày này năm xưa

1954

4 tháng 6: Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam

16 tháng 6: Quốc trưởng Bảo Đại mời Ngô Đình Diệm lập chính phủ mới

21 tháng 7: Hội nghị Genève bế mạc

9 tháng 8: Miền Nam lập phủ “Tổng-ủy phụ-trách đồng bào tị-nạn”

 

1955

25 tháng 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Trung Quốc

27 tháng 6: Tướng Võ Nguyên Giáp bí mật thăm Trung Quốc

1962

3 tháng 8: Đội Huấn luyện Quân đội Úc tại Việt Nam đến Sài Gòn

1965

10 tháng 6: Tiểu đoàn 1 Trung đoàn Hoàng gia Úc đến Việt Nam

1969

27 tháng 4: Năm tình nguyện viên của Hội từ thiện Malteser bị bắt

11 tháng 5: Lính nhảy dù đánh trận “Đồi Thịt Băm”